Tilmelding

Herlev Billedskole er åben for alle voksne både i og udenfor Herlev Kommune. Børnehold er åbne for alle, der bor i Herlev Kommune. 

Tilmeld dig

Se årets program for børn og unge

Vil du gerne gå til tegning eller til billedkunst? Se årets program her.

Se program for 2024-25

Børn og unge

Tilmelding for børn til sæson 2024-25 åbner den 15. maj 2024.

Tilmeld dig inden 15. juni. Inden sommerferien vil du modtage oplysninger om, hvilket hold du er blevet optaget på. Du vil efterfølgende modtage en bekræftelse på at tilmeldingen er modtaget. Tilmeldingen er bindende.

Har du gået på Herlev Billedskole i sæson 2023-24 og ønsker du at fortsætte, skal du tilmelde dig på ny. Du er garanteret en plads, hvis du tilmelder dig inden fristens udløb, som i år er 1. juni 2024.

Tilmelding

Betaling

Betaling for hele året udgør kr. 1.280 kr. Opkrævning sker to gange á  640 kr. i løbet af sæsonen.

Du vil, sammen med optagebrevet, modtage information om, hvorledes betalingen kan foregå via pengeinstitut eller netbank. Betaling inden 1. september 2024 for første rate. Betaling for anden del af sæsonen skal foretages inden d. 1. januar 2025.

Udmeldelse

Eventuel udmeldelse i løbet af sæsonen skal ske skriftligt til skolens kontor. Tilbagebetaling af evt. resterende undervisningsgebyr udregnes med løbende måned fra udmeldelsesdatoen plus en måned.

Voksne

Tilmelding for voksne til sæson 2024-25 åbner den 15. august 2024.

10-turs-kort: 1500,-
Sæsonkort:  2250,-

Bedes betalt pr 1.september. Du vil modtage information om opkrævning efter tilmelding.

Vær opmærksom på at klippekortet er personligt, og at det kun gælder til sæson 2024-25.

Tilmelding

For klippekortordningen gælder det

Da ordningen har en hel særlig konstruktion, der under normale forhold sikrer en usædvanlig lav pris pr. workshop tages der følgende forbehold:

Ved evt. længerevarende nedlukning af Herlev Billedskole midt i sæsonen, vil der ske tilbagebetaling af det fulde beløb minus antallet af allerede afholdte workshops med en pris på 64 kr. pr. workshop (à 3 timer) solidarisk uagtet, om man har deltaget specifikt i denne workshop eller ej. Dette for at kunne betale undervisererne. Dog tælles ikke besøgte workshops ikke med i retten til senere antal 10 turs klip.

Se Herlev Billedskoles betalingsregulativ

Sådan behandler Herlev Billedskole personoplysninger